Oprichting Lokaal Netwerk Den Helder - Schagen

Dinsdag 14 februari 2017 is het Lokaal Netwerk Den Helder - Schagen opgericht.

© Rogier Bruin

Nadat eerst de VVD Schagen en Den Helder elk hun eigen en laatste ALV hadden gehouden, kwamen alle aanwezige leden bij elkaar in het kader van de oprichtingsvergadering van het nieuwe Lokaal Netwerk Den Helder - Schagen.

Als eerste bestuur werden gekozen:

Jan Bouwes - (S) voorzitter

Arian Minderhoud (DH) - vice-voorzitter

Marisa Kroon (S) - secretaris

André Hertsenberg (DH) - penningmeester

Peter Latenstein (S) - algemeen bestuurslid


Uit een zestal voorstellen werd vervolgens de nieuwe naam gekozen van het Lokaal Netwerk: VVD Den Helder- Schagen.

De nieuwe voorzitter gaf tenslotte aan dat het een belangrijk jaar gaat worden. Uiteraard eerst de landelijke verkiezingen in maart, maar vervolgens ook de lange aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Om dit traject goed aan te vliegen werd voorgesteld om al snel weer bij elkaar te komen om alles goed door te kunnen spreken.