Nieuws

 • Helders icoon Lange Jaap moet behouden blijven

  22 september − Wij zijn geschrokken en verbaasd. Geschrokken omdat kennelijk al langere tijd rondom de vuurtoren een onveilige situatie heeft bestaan voor inwoners en toeristen. Dat is echt onacceptabel. Verbaasd omdat al vele jaren gewaarschuwd wordt voor het gebrekkige onderhoud aan dit rijksmonument, terwijl RWS inspecties steeds heeft uitgesteld. Hoe kan het dat RWS hier zo laks is geweest? Lees verder

 • World Cleanup Day 2021

  15 september − De VVD doet mee aan World Cleanup Day. Zaterdag 18 sept gaan wij de Grafelijkheidsduinen schooner en mooier maken. Wil je ook meedoen? Zaterdag 18 September om 11.00 in Huisduinen. Meld je aan via: https://www.worldcleanupday.nl/kaart.htm Lees verder

 • Winnaars VVD "Geslaagd-actie" ontvangen hun "zomer-overlevingspakket"

  25 juli − De winnaars van onze "Geslaagd-actie" zijn bekend! Afgelopen week ontvingen zij van de fractie het "Geslaagd-overlevingspakket". Zonnebrand factor 50, een 10-rittenkaart voor het IJsparadijs en (omdat sport en beweging natuurlijk belangrijk is) een beachtennis-set. Lees verder

 • Den Helder is Geslaagd! Jongeren geven de gemeente een 6,7!

  15 juli − Jongeren geven Den Helder gemiddeld het cijfer 6,7. Een ruime voldoende dus! Net als de geslaagden zelf is dus ook Den Helder GESLAAGD! Er is echter wel het nodige te verbeteren, zo blijkt uit de resultaten van de enquête die wij als VVD afgelopen maand hebben gehouden onder alle geslaagde eindexamenleerlingen. Lees verder

 • Voorrang voor fietsers op alle rotondes

  23 juni − Het stond in ons VVD-verkiezingsprogramma. En met onze motie (samen met GL) van een jaar geleden hebben we het College gemaand er echt werk van te maken. Daarom zijn wij blij dat het nu gerealiseerd gaat worden! Voorrang voor fietsers op alle rotondes! Lees verder

 • Fractie VVD Den Helder in landelijke uitzending VVD-Live

  20 juni − Gisteren vond de 3e uitzending van VVD-Live plaats. Naast Mark Rutte, Klaas Dijkhoff en Sophie Hermans, was ook de VVD Den Helder aanwezig in de persoon van raadslid Rogier Bruin. Hij mocht in het blokje over de aanloop naar GR2022 vertellen over hoe de fractie in Den Helder invulling geeft aan 'buurtpolitiek'. Lees verder

 • Losloopgebied Timorpark

  18 juni − In dit filmpje vertelt raadslid Rogier Bruin over hoe de VVD-fractie ervoor heeft gezorgd dat in het Timorpark weer duidelijkheid komt over waar honden mogen loslopen. Lees verder

 • Doe mee en WIN!!! een GESLAAGD-Overlevingspakket.

  10 juni − Alle Geslaagden : Van harte gefeliciteerd! Je kan ons helpen door te vertellen hoe jongeren zoals jij naar Den Helder en Juliandorp kijken. We hebben 3 vragen voor jou. Lees verder

 • Duidelijkheid voor inwoners: groene borden terug bij Timorpark dankzij pleidooi VVD

  27 mei − Op aandringen van de VVD Den Helder worden bij alle ingangen van het Timorpark de groene borden met daarop de aanduiding Losloopgebied teruggeplaatst. Daar bovenop heeft het College besloten op proef het hele park aan te merken als losloopgebied. Sinds de groene borden de afgelopen 2 jaar overal in de gemeente waren weggehaald, was niet meer zichtbaar waar de losloopgebieden zich bevonden. Lees verder

 • Wonen in Den Helder

  04 mei − Is er woningnood in Den Helder? Zijn er voldoende huur- en koopwoningen? Is er voldoende doorstroming? De VVD maakt zich zorgen over deze onderwerpen. En wie anders dan Robbert Waltmann, directeur van Woningstichting, kan ons meenemen in het antwoord op deze vragen. Lees verder

 • Wijkt stadhuis af van bestemmingsplan? Ja, het dak van gebouw 72 wordt 50 cm hoger

  01 mei − Het stadhuisplan is in strijd met het bestemmingsplan, aldus de kop boven een artikel in HC vandaag. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? De VVD zocht het meteen even uit. Het blijkt dat een klein gedeelte van het dak van gebouw 72 iets hoger komt te liggen dan de maximale bouwhoogte van het bestemmingsplan. En 50cm hoger dan de huidige bouwhoogte… Is dat erg? Nee natuurlijk niet. Is dat toegestaan? Ja, het is heel normaal dat bij omgevingsvergunningen wordt afgeweken van bestemmingsplannen, zo lang dat maar om kleine afwijkingen gaat, die geen afbreuk doen aan een goede ruimtelijke ordening. En zolang het maar door het College goed is gemotiveerd. IS er dan eigenlijk niks aan de hand? Nou dat nu ook weer niet helemaal. Want het College heeft altijd gezegd dat er niet hoeft te worden afgeweken van het bestemmingsplan. Ook al werd dat steeds gezegd in relatie tot de locatie van het stadhuis (op Willemsoord), het was natuurlijk verstandig en zorgvuldiger geweest om te zeggen: "Er zal enkel en alleen een kleine afwijking plaatsvinden wat betreft de maximale bouwhoogte van gebouw 72". Ook had men kunnen én moeten zorgen voor wat meer uitleg en toelichting bij de opgestelde Planschadeovereenkomst. Daar missen wij toch wel een stukje politieke sensitiviteit. De VVD gaat er bij het College op aandringen dat in dit gevoelige stadhuisdossier dit soort onvolkomenheden niet mogen plaatsvinden. (foto: doos met alle stukken en bijlagen van de aanvraag omgevingsvergunning). Lees verder

 • Modernste stadhuis van de Noordkop? Dankzij Reenders kwam dat er juist níét!

  26 april − Vandaag in de Helderse Courant de reactie van raadslid Rogier Bruin op een eerder stuk van voormalig fractievoorzitter van de SPDH Peter Reenders: ‘Ambtenaren hadden in modernste kantoor van de Noordkop kunnen zitten.’ Aldus Peter Reenders die afgelopen maandag in deze krant zijn ‘visie’ op de laatste tien jaar van de ‘stadhuis-soap’ deelde. “Inderdaad,” dacht ik, “dat is waar!” Alleen niet, zoals Reenders bedoelt, in 2021, maar al in 2016! Want in 2014 waren we na 4 jaar voorbereidingen en € 1,5 miljoen aan voorbereidingskosten klaar om de aanbesteding voor het nieuwe stadhuis op de stationslocatie te starten. Waarna 2 jaar later onze ambtenaren hun intrek hadden kunnen nemen in het mooiste en modernste stadhuis van de Noordkop. Maar onder aanvoering van dezelfde Reenders werd dat plan na de verkiezingen van 2014, samen met die € 1,5 miljoen, de prullenbak ingegooid. Lees verder

 • Motie VVD unaniem aangenomen: borden loslooploopgebieden moeten terug

  06 april − Met een motie ingediend door de VVD heeft de gemeenteraad zojuist opdracht gegeven aan het College om de groene borden met de aanduiding 'Losloopgebied' voor honden terug te plaatsen. De VVD was verbaasd dat op veel plaatsen deze borden zijn weggehaald. Het blijkt dat dit voor veel onduidelijkheden heeft geleid bij zowel de hondenbezitters als de handhavers, die moeten toezien op naleving van de aanlijnplicht. Ook is gebleken dat de kaart op de website van gemeente met het overzicht van die losloopgebieden niet altijd in overeenstemming is met de werkelijke situatie. Dat kan natuurlijk niet. De VVD heeft daarom vandaag in de gemeenteraad gepleit voor terugkeer van de borden met de aanduiding Losloopgebied. Er zijn al zo weinig plaatsen waar honden los mogen lopen. Wij willen er voor zorgen dat we het de hondenbezitters dan niet ook nog eens extra lastig maken om te weten wáár die precies zijn! De wethouder wilde eerst gaan kijken of het beleid moest worden aangepast. Maar dat vonden wij onwenselijk. Met het huidige beleid is namelijk niets mis. Het gaat alleen mis in de uitvoering: niemand snapt het daarom nog. Vandaar dat de VVD een motie heeft ingediend om het College opdracht te geven de groene borden met daarop 'Losloopgebied' terug te plaatsen. Deze motie werd zojuist unaniem (behoudens één tegenstem) aangenomen! Lees verder

 • Losloopgebieden

  31 maart − In de Helderse Courant (Delano Weltevreden): "Het Timorpark is voor hondenbezitters één grote puzzel. Waar moet de hond aangelijnd zijn en waar hoeft dat niet? ’Het hele park moet losloopgebied worden’, vindt VVD’er Rogier Bruin" Lees verder

 • Wat ga jij stemmen?

  16 maart − Wie loodst ons land door deze crisis? Wie zorgt dat wij hier samen sterker uitkomen? Dat mag jij bepalen! Door te gaan stemmen! Samen Sterker Verder! Lees verder

 • Praat mee met de VVD!

  01 maart − De bereikbaarheid van Den Helder is een onderwerp dat blijvend in de belangstelling staat. De N9, de het spoor Alkmaar-Den Helder, de haven en het Texel-verkeer. Hierover gaan wij op 5 maart in gesprek. Meld je aan via : info@vvddenhelder.nl Lees verder

 • VVD tevreden over online Q&A over Willemsoord en stadhuis

  22 februari − Zonder wrijving geen glans! Iedereen heeft in de Helderse Courant en op social media kunnen lezen over onze online Q&A met als onderwerp Willemsoord/stadhuis afgelopen donderdagavond. Maar voor ons was de avond geslaagd! Waarom? Omdat iedereen die dat wilde aan ons kon vertellen wat hij of zij vindt van de plannen op Willemsoord. En omdat wij de kans kregen om vervolgens uitleg te geven over de keuzes die wij maken. En het mag duidelijk zijn: daarbij schuwen wij de lastige onderwerpen niet en is iedereen welkom, tegenstanders, ontevreden leden tot en met de pers! Lees verder

 • Brief van Erfgoedvereniging Heemschut is oude wijn in nieuwe zakken

  17 februari − ‘Erfgoedvereniging Heemschut’ heeft een brief gestuurd aan het College over het stadhuis op Willemsoord, maar wat blijkt: de ondertekenaar van de brief is nauwelijks op de hoogte van de inhoud van de brief. Hij heeft zijn handtekening onder deze brief gezet, maar is zelf niet bekend met de situatie op Willemsoord. Na telefonisch contact van de VVD met deze vicevoorzitter van de commissie voor Noord-Holland blijkt, dat de tekst van deze brief volledig is opgesteld door een lid afkomstig uit Den Helder. Deze inwoner heeft al vaker in andere hoedanigheden precies dezelfde teksten in brieven en in de krant laten optekenen over dit onderwerp. Oude wijn in nieuwe zakken dus. Lees verder

 • Valentijnsgebak voor zorgpersoneel

  14 februari − Elk jaar gaat de VVD Den Helder op 14 februari langs bij vrijwilligersorganisaties of instellingen die een (Valentijns)hart onder de riem kunnen gebruiken. Dit weekend is gekozen voor de medewerkers van alle zorginstellingen in Den Helder. En ook de vrijwilligers van beide ijsclubs kregen als dank voor hun inzet vlaai van Multi-Vlaai. Lees verder

 • Q&A over Willemsoord donderdag 18 feb

  © Willemsoord BV

  12 februari − Wij gaan graag met iedereen in gesprek, online via Zoom, over het onderwerp Willemsoord. Dat doen we op donderdag 18 februari van 19:00 tot 20:30. Meld je nu aan voor deze online Q&A door een mailtje te sturen naar info@vvddenhelder.nl. Lees verder