Nieuws

 • VVD dient TESO-directeur van repliek: 'Hij draagt op deze manier zelf bij aan verharding van de discussie'.

  © Peter van Aalst

  15 januari − Afgelopen week stond een artikel in de Helderse Courant over de zorgen die TESO-directeur De Waal heeft geuit tijdens een aandeelhoudersvergadering. Volgens de VVD Den Helder zijn die uitspraken niet in het belang van de verdere ontwikkeling van de regio en in het bijzonder voor Den Helder. De huidige problematiek van de verkeersdruk op en langs de N250 (met name Weststraat, Zuidstraat en Binnenhaven) in onze stad wordt veroorzaakt doordat de TESO haar veerboten in onze gemeente mag laden en lossen. Maar met zijn uitspraken doet de TESO-directeur het voorkomen alsof Den Helder hiervoor mede verantwoordelijk zou zijn. Hij waarschuwt voor “verharding van de discussie” en zegt dat we “vooral met elkaar in gesprek moeten blijven”. Maar hij doet zijn uitspraken en ongefundeerde aannames in de krant en doet daarmee precies het tegenovergestelde. De VVD heeft daarom het college van B&W gevraagd hoe het gaat reageren op de uitspraken van directeur De Waal. Lees verder

 • Gelukkig Nieuwjaar!

  01 januari − De VVD wenst iedereen een mooi en vooral gezond 2022! Lees verder

 • Brandbrief naar minister over Lange Jaap

  © RedMouse

  20 december − PvdA en VVD stellen de gemeenteraad voor een brandbrief over vuurtoren Lange Jaap te sturen naar minister Barbara Visser. Lees verder

 • VVD wil opheldering over problemen in de WMO

  30 november − Het College moet zo spoedig mogelijk tekst en uitleg geven over de huidige problemen in de WMO. Dat staat in een door de VVD, samen met BvDH, ingediende motie die gisteravond vrijwel unaniem werd aangenomen in de gemeenteraad. Er is sprake van een hoop achterstanden in de uitvoering en het duurt momenteel erg lang voordat aanvragen in behandeling worden genomen. Daarbij worden regelmatig wettelijke termijnen overschreden. De VVD wil dat dit snel wordt opgelost. Lees verder

 • VVD bedankt ondernemers van Den Helder

  19 november − Vandaag op de Dag van de Ondernemer heeft de VVD gesprekken gevoerd met ruim 100 ondernemers. Zowel in de binnenstad als in Nieuw Den Helder als in Julianadorp. Om ze te bedanken voor hun bijdrage aan de levendigheid en leefbaarheid van onze binnenstad en winkelcentra. En om te horen hoe het gaat met onze ondernemers, in deze lastige tijden. We hebben gehoord dat sommigen erg creatief de corona ellende zijn doorgekomen, dat het met name voor de kleine horeca-bedrijven echt heel zwaar is en daarnaast hebben ook nuttige tips en opmerkingen gehad. Lees verder

 • Helders icoon Lange Jaap moet behouden blijven

  22 september − Wij zijn geschrokken en verbaasd. Geschrokken omdat kennelijk al langere tijd rondom de vuurtoren een onveilige situatie heeft bestaan voor inwoners en toeristen. Dat is echt onacceptabel. Verbaasd omdat al vele jaren gewaarschuwd wordt voor het gebrekkige onderhoud aan dit rijksmonument, terwijl RWS inspecties steeds heeft uitgesteld. Hoe kan het dat RWS hier zo laks is geweest? Lees verder

 • World Cleanup Day 2021

  15 september − De VVD doet mee aan World Cleanup Day. Zaterdag 18 sept gaan wij de Grafelijkheidsduinen schooner en mooier maken. Wil je ook meedoen? Zaterdag 18 September om 11.00 in Huisduinen. Meld je aan via: https://www.worldcleanupday.nl/kaart.htm Lees verder

 • Winnaars VVD "Geslaagd-actie" ontvangen hun "zomer-overlevingspakket"

  25 juli − De winnaars van onze "Geslaagd-actie" zijn bekend! Afgelopen week ontvingen zij van de fractie het "Geslaagd-overlevingspakket". Zonnebrand factor 50, een 10-rittenkaart voor het IJsparadijs en (omdat sport en beweging natuurlijk belangrijk is) een beachtennis-set. Lees verder

 • Den Helder is Geslaagd! Jongeren geven de gemeente een 6,7!

  15 juli − Jongeren geven Den Helder gemiddeld het cijfer 6,7. Een ruime voldoende dus! Net als de geslaagden zelf is dus ook Den Helder GESLAAGD! Er is echter wel het nodige te verbeteren, zo blijkt uit de resultaten van de enquête die wij als VVD afgelopen maand hebben gehouden onder alle geslaagde eindexamenleerlingen. Lees verder

 • Voorrang voor fietsers op alle rotondes

  23 juni − Het stond in ons VVD-verkiezingsprogramma. En met onze motie (samen met GL) van een jaar geleden hebben we het College gemaand er echt werk van te maken. Daarom zijn wij blij dat het nu gerealiseerd gaat worden! Voorrang voor fietsers op alle rotondes! Lees verder

 • Fractie VVD Den Helder in landelijke uitzending VVD-Live

  20 juni − Gisteren vond de 3e uitzending van VVD-Live plaats. Naast Mark Rutte, Klaas Dijkhoff en Sophie Hermans, was ook de VVD Den Helder aanwezig in de persoon van raadslid Rogier Bruin. Hij mocht in het blokje over de aanloop naar GR2022 vertellen over hoe de fractie in Den Helder invulling geeft aan 'buurtpolitiek'. Lees verder

 • Losloopgebied Timorpark

  18 juni − In dit filmpje vertelt raadslid Rogier Bruin over hoe de VVD-fractie ervoor heeft gezorgd dat in het Timorpark weer duidelijkheid komt over waar honden mogen loslopen. Lees verder

 • Doe mee en WIN!!! een GESLAAGD-Overlevingspakket.

  10 juni − Alle Geslaagden : Van harte gefeliciteerd! Je kan ons helpen door te vertellen hoe jongeren zoals jij naar Den Helder en Juliandorp kijken. We hebben 3 vragen voor jou. Lees verder

 • Duidelijkheid voor inwoners: groene borden terug bij Timorpark dankzij pleidooi VVD

  27 mei − Op aandringen van de VVD Den Helder worden bij alle ingangen van het Timorpark de groene borden met daarop de aanduiding Losloopgebied teruggeplaatst. Daar bovenop heeft het College besloten op proef het hele park aan te merken als losloopgebied. Sinds de groene borden de afgelopen 2 jaar overal in de gemeente waren weggehaald, was niet meer zichtbaar waar de losloopgebieden zich bevonden. Lees verder

 • Wonen in Den Helder

  04 mei − Is er woningnood in Den Helder? Zijn er voldoende huur- en koopwoningen? Is er voldoende doorstroming? De VVD maakt zich zorgen over deze onderwerpen. En wie anders dan Robbert Waltmann, directeur van Woningstichting, kan ons meenemen in het antwoord op deze vragen. Lees verder

 • Wijkt stadhuis af van bestemmingsplan? Ja, het dak van gebouw 72 wordt 50 cm hoger

  01 mei − Het stadhuisplan is in strijd met het bestemmingsplan, aldus de kop boven een artikel in HC vandaag. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? De VVD zocht het meteen even uit. Het blijkt dat een klein gedeelte van het dak van gebouw 72 iets hoger komt te liggen dan de maximale bouwhoogte van het bestemmingsplan. En 50cm hoger dan de huidige bouwhoogte… Is dat erg? Nee natuurlijk niet. Is dat toegestaan? Ja, het is heel normaal dat bij omgevingsvergunningen wordt afgeweken van bestemmingsplannen, zo lang dat maar om kleine afwijkingen gaat, die geen afbreuk doen aan een goede ruimtelijke ordening. En zolang het maar door het College goed is gemotiveerd. IS er dan eigenlijk niks aan de hand? Nou dat nu ook weer niet helemaal. Want het College heeft altijd gezegd dat er niet hoeft te worden afgeweken van het bestemmingsplan. Ook al werd dat steeds gezegd in relatie tot de locatie van het stadhuis (op Willemsoord), het was natuurlijk verstandig en zorgvuldiger geweest om te zeggen: "Er zal enkel en alleen een kleine afwijking plaatsvinden wat betreft de maximale bouwhoogte van gebouw 72". Ook had men kunnen én moeten zorgen voor wat meer uitleg en toelichting bij de opgestelde Planschadeovereenkomst. Daar missen wij toch wel een stukje politieke sensitiviteit. De VVD gaat er bij het College op aandringen dat in dit gevoelige stadhuisdossier dit soort onvolkomenheden niet mogen plaatsvinden. (foto: doos met alle stukken en bijlagen van de aanvraag omgevingsvergunning). Lees verder

 • Modernste stadhuis van de Noordkop? Dankzij Reenders kwam dat er juist níét!

  26 april − Vandaag in de Helderse Courant de reactie van raadslid Rogier Bruin op een eerder stuk van voormalig fractievoorzitter van de SPDH Peter Reenders: ‘Ambtenaren hadden in modernste kantoor van de Noordkop kunnen zitten.’ Aldus Peter Reenders die afgelopen maandag in deze krant zijn ‘visie’ op de laatste tien jaar van de ‘stadhuis-soap’ deelde. “Inderdaad,” dacht ik, “dat is waar!” Alleen niet, zoals Reenders bedoelt, in 2021, maar al in 2016! Want in 2014 waren we na 4 jaar voorbereidingen en € 1,5 miljoen aan voorbereidingskosten klaar om de aanbesteding voor het nieuwe stadhuis op de stationslocatie te starten. Waarna 2 jaar later onze ambtenaren hun intrek hadden kunnen nemen in het mooiste en modernste stadhuis van de Noordkop. Maar onder aanvoering van dezelfde Reenders werd dat plan na de verkiezingen van 2014, samen met die € 1,5 miljoen, de prullenbak ingegooid. Lees verder

 • Motie VVD unaniem aangenomen: borden loslooploopgebieden moeten terug

  06 april − Met een motie ingediend door de VVD heeft de gemeenteraad zojuist opdracht gegeven aan het College om de groene borden met de aanduiding 'Losloopgebied' voor honden terug te plaatsen. De VVD was verbaasd dat op veel plaatsen deze borden zijn weggehaald. Het blijkt dat dit voor veel onduidelijkheden heeft geleid bij zowel de hondenbezitters als de handhavers, die moeten toezien op naleving van de aanlijnplicht. Ook is gebleken dat de kaart op de website van gemeente met het overzicht van die losloopgebieden niet altijd in overeenstemming is met de werkelijke situatie. Dat kan natuurlijk niet. De VVD heeft daarom vandaag in de gemeenteraad gepleit voor terugkeer van de borden met de aanduiding Losloopgebied. Er zijn al zo weinig plaatsen waar honden los mogen lopen. Wij willen er voor zorgen dat we het de hondenbezitters dan niet ook nog eens extra lastig maken om te weten wáár die precies zijn! De wethouder wilde eerst gaan kijken of het beleid moest worden aangepast. Maar dat vonden wij onwenselijk. Met het huidige beleid is namelijk niets mis. Het gaat alleen mis in de uitvoering: niemand snapt het daarom nog. Vandaar dat de VVD een motie heeft ingediend om het College opdracht te geven de groene borden met daarop 'Losloopgebied' terug te plaatsen. Deze motie werd zojuist unaniem (behoudens één tegenstem) aangenomen! Lees verder

 • Losloopgebieden

  31 maart − In de Helderse Courant (Delano Weltevreden): "Het Timorpark is voor hondenbezitters één grote puzzel. Waar moet de hond aangelijnd zijn en waar hoeft dat niet? ’Het hele park moet losloopgebied worden’, vindt VVD’er Rogier Bruin" Lees verder

 • Wat ga jij stemmen?

  16 maart − Wie loodst ons land door deze crisis? Wie zorgt dat wij hier samen sterker uitkomen? Dat mag jij bepalen! Door te gaan stemmen! Samen Sterker Verder! Lees verder