Nieuws

 • Jan Klopstra vertrekt als raadslid

  03 juli − VVD-raadslid Jan Klopstra is met ingang van 1 september benoemd als de nieuwe griffier van de gemeente Hollands Kroon. Hij was daar al werkzaam als ambtenaar onderwijshuisvesting. Omdat deze functie van griffier erg lastig te combineren is met het lidmaatschap van de gemeenteraad van een buurgemeente, heeft Jan voor zichzelf de keuze gemaakt te stoppen als raadslid. Lees verder

 • Gemeenteraad toont op 4 mei eenheid en verbinding

  04 mei − 4 mei is een dag van eenheid en verbinding. Op initiatief van de VVD leggen alle partijen in de gemeenteraad daarom dit jaar niet meer afzonderlijk, maar gezamenlijk een krans bij het monument “Den Vaderlant Ghetrouwe”. Lees verder

 • VVD wil lagere belasting voor sportclubs en dorpshuizen

  03 mei − De onroerendezaakbelasting voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 'instellingen van sociaal belang' moet omlaag. Nu worden de gebouwen van dergelijke organisaties en instellingen voor de OZB nog beschouwd als niet-woningen (lees: bedrijven). Daardoor betalen ze wel 2 tot 3 keer zoveel belasting als dat voor woningen moet worden betaald. De VVD Den Helder wil dat de gemeente de gebouwen van sportverenigingen, dorpshuizen en andere vrijwilligersorganisaties voortaan voor de OZB beschouwt als woningen! Dat kan bij een grote sportclub duizenden euro’s schelen! Lees verder

 • Taarten voor de KNRM

  08 februari − De VVD is voor de Doeners. Vandaar dat Statenlid Hanneke Kaamer van Hoegee vandaag de mensen van de KNRM station Den Helder taarten kwam bezorgen. Elke dag staan zij standby om uit te rukken in noodgevallen en om mensen in nood op zee te helpen. Reden om al deze redders in het zonnetje te zetten. Lees verder

 • Stadhuis naar Willemsoord

  © Peter van Aalst

  19 januari − Het stadhuis moet worden gehuisvest op Willemsoord. Dat is tenminste het voorstel dat het College heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 6 februari wordt het voorstel besproken in een extra vergadering van de raadscommissie Bestuur&Middelen. Het voorstel staat ter besluitvorming geagendeerd in de gemeenteraadsvergadering van 25 februari Lees verder

 • Programma nieuwjaarsreceptie VVD 19 januari

  15 januari − Het programma voor de nieuwjaarsreceptie van aankomende zaterdag is bekendgemaakt. Klik verder om het programma te bekijken. Lees verder

 • Kerstmotie VVD raadsbreed aangenomen

  18 december − De VVD heeft gisteren tijdens de laatste raadsvergadering van 2018 een "Kerstmotie" ingediend. Deze motie werd door vrijwel alle partijen mede-ondertekend en vervolgens unaniem aangenomen! Lees verder

 • Hanneke Kaamer van Hoegee en Damian Dekker uit Den Helder op de definitieve groslijst Provinciale Statenverkiezingen

  18 oktober − De algemene ledenvergadering van VVD Regio Noord-Holland heeft op 3 oktober de definitieve groslijst (kandidatenlijst op alfabetische volgorde) vastgesteld voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. Op deze gevarieerde lijst staan Hanneke Kaamer van Hoegee en Damian Dekker uit Den Helder. Lees verder

 • Afvaardiging lokaal netwerk Den helder-Schagen aanwezig op algemene ledenvergadering Noord-Holland

  05 oktober − Bestuursleden Arian Minderhoud en Jan Bouwes waren samen met VVD leden Peter Vlam en Martien Baltus aanwezig op de algemene ledenvergadering van de VVD Regio Noord-Holland. Lees verder

 • VVD wil betrokkenheid inwoners bij politieke debat versterken

  23 september − De VVD zal in de gemeenteraad van aanstaande maandag een aantal aanpassingen voorstellen in het Reglement van Orde, met als doel het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij het politieke debat. Lees verder

 • Einde zomerreces, aanvang werkzaamheden

  05 september − Na een zomerreces van bijna 2 maanden gaat de vergadercyclus van de gemeenteraad weer van start. Te beginnen met de commissievergaderingen maandag 10 september (19:30). Lees verder

 • Antwoorden op schriftelijke vragen VVD

  19 juli − De VVD heeft afgelopen maand drie maal schriftelijke vragen gesteld aan het College. Deze week zijn de antwoorden van het College verschenen. Lees verder

 • Fractie VVD Den Helder

  10 juli − De fractie VVD Den Helder, met als nieuwe fractievoorzitter Petra Bais. Lees verder

 • Kees Visser geïnstalleerd als wethouder

  10 juli − Kees Visser is gisteren geïnstalleerd als de nieuwe wethouder van Financiën. Lees verder

 • College passeert gemeenteraad bij subsidieverlening

  19 juni − Het College heeft gisteren € 200.000 subsidie toegezegd voor de realisatie van een houtzaagmolen. Dat vinden wij opmerkelijk, want volgens ons heeft de raad hier helemaal geen budget voor beschikbaar gesteld. Raadslid Rogier Bruin heeft daarom vandaag het College om opheldering gevraagd. Lees verder

 • VVD wil duidelijkheid over 'duurzaamheidslening'.

  08 juni − De VVD is verbaasd over uitlatingen van wethouder Wagner in de krant over het fenomeen duurzaamheidslening (‘Wachten op lening voor dak’, HC 8 juni). Lees verder

 • Verkiezingen 2018: VVD krijgt weer 4 zetels

  24 maart − De VVD Den Helder heeft haar 4 zetels weten te behouden. Lees verder

 • Werkgelegenheid

  20 maart − Het hebben van een baan en een eigen inkomen maakt mensen onafhankelijk en vrij. Minder mensen zouden afhankelijk moeten zijn van de overheid. Lees verder

 • Stadshart

  19 maart − De binnenstad knapt zienderogen op en op veel plekken wordt gewerkt aan projecten om de stad mooier te maken. Een grote opgave om verpaupering en leegstand tegen te gaan en de binnenstad bruisend en veiliger te maken is in 2008 gestart. Lees verder

 • Julianadorp

  18 maart − Inwoners van Julianadorp begrijpen goed wat zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid is. Dat merk je aan de grote bereidwilligheid om samen ergens de schouders onder te zetten. Lees verder