• Werkgelegenheid

  20 maart − Het hebben van een baan en een eigen inkomen maakt mensen onafhankelijk en vrij. Minder mensen zouden afhankelijk moeten zijn van de overheid. Lees verder

 • Stadshart

  19 maart − Stadshart De binnenstad knapt zienderogen op en op veel plekken wordt gewerkt aan projecten om de stad mooier te maken. Een grote opgave om verpaupering en leegstand tegen te gaan en de binnenstad bruisend en veiliger te maken is in 2008 gestart. De VVD in Den Helder vindt dat we de plannen de komende periode af moeten maken. Daar is daadkracht en een rechte rug voor nodig. Trots zijn we op de ontwikkelingen die we met de gemeenteraad in gang hebben gezet en die nu, ondanks de nodige weerstand en vertraging, worden afgerond. Het goed te zien dat we in staat zijn plannen ook daadwerkelijk tot een goed einde te brengen. Natuurlijk gaat dat niet zonder slag of stoot, grote veranderingen leiden vaak tot grote weerstand en het werk is nog niet af! De VVD is voor het afmaken van de plannen. De kop van de Beatrixstraat, de Beatrixstraat zelf, het verder opknappen van de gevels in de Keizerstraat en Spoorstraat samen met de ondernemers, de zusterflat en het afmaken van het stadspark tot aan de dijk, project Bellevue op de plek waar de schouwburg stond. Maar ook voor het saneren en verplaatsen van de horeca en coffeeshops uit de Koningsstraat en het bouwen voor betaalbare woningen voor jong en oud in de binnenstad en aan het Molenplein. Een aantrekkelijk stadshart is belangrijk voor heel Den Helder. Voor het imago, voor het vestigingsklimaat van bedrijven en bewoners, voor het aantrekken van bezoekers uit de regio en tot ver daarbuiten. Een investering voor nu en voor de toekomst, voor u en voor toekomstige generaties. Potentiële bevolkingsdaling raakt ook alle andere wijken in onze gemeente en heeft invloed op het behoud van scholen, zorginstellingen, cultuur en sportverenigingen en zelfs op de waarde van uw huis. De VVD is voor behoud van vrij parkeren, voor maximale vrijheid voor detailhandel en horeca als het gaat om openingstijden en regelgeving, voor extra geld voor Citymarketing en evenementen, voor de verdere ontwikkeling van Willemsoord tot toeristische trekpleister in de regio. Voor een goede mix van wonen, werken, winkelen en welzijn. Er is maar één echte stads(hart)partij die beter is voor Den Helder en dat is uw eigen lokale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie de VVD. Stop verdere vertraging, stop verdere versplintering en afsplitsingen in de raad, stop het pessimisme, stop de schreeuwers en kies voor doen! Samen willen we Den Helder nog mooier maken. Stem daarom 21 maart op de betrokken kandidaten van de VVD. Zelf ook inwoners van onze prachtige gemeente. Ze staan te trappelen om voor u aan de gang te gaan in het algemeen belang van al onze inwoners! Kees Visser Lijsttrekker VVD Den Helder Lees verder

 • Julianadorp

  18 maart − Inwoners van Julianadorp begrijpen goed wat zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid is. Dat merk je aan de grote bereidwilligheid om samen ergens de schouders onder te zetten. Meedoen in het wijkplatform, als lid van de BVJ of de Culturele. Als vrijwilliger helpen tijdens de talloze evenementen of bij het verenigingsleven. Meedoen in Julianadorp wordt je van huis uit al meegegeven. Lees verder

 • VVD opent verkiezings Pop-up store!

  © Kees Visser

  24 februari − Op 24 februari opent de lokale fractie van de VVD een tijdelijke winkel in het stadshart van Den Helder.‬ ‪Het stadshart knapt zienderogen op en de VVD in Den Helder maakt graag de stadshartplannen af. Lees verder

 • Kandidatenlijst GR 2018 vastgesteld

  23 november − In de Algemene Ledenvergadering van de VVD Den Helder van 22 november jl. hebben de leden de volgorde van de kandidaten op de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Lees verder

 • Den Helder nóg mooier maken!!

  01 november − De VVD wil Den Helder nóg mooier maken! Bekijk hier wat we de afgelopen jaren allemaal hebben bereikt en wat we de komende jaren nog willen gaan doen. Lees verder

 • Begroting 2018

  31 oktober − Afgelopen maandagavond is de gemeenteraad begonnen met de behandeling van de begroting voor 2018. Tijdens het eerste deel, de Algemene Beschouwingen, geven alle partijen hun visie op de begroting en op het beleid voor 2018. Lees hier de bijdrage van de VVD. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2018-2022

  © Rogier Bruin

  23 oktober − Op 11 oktober heeft de Algemene Ledenvergadering het verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld. Lees verder

 • Kees Visser gekozen tot lijsttrekker bij verkiezingen 2018

  12 oktober − Gisteravond hebben de leden van de VVD Den Helder met algemene stemmen de huidige fractievoorzitter, dhr. Kees Visser, gekozen tot lijsttrekker voor de aankomende verkiezingen. Lees verder

 • Groslijst en verkiezingsprogramma vastgesteld

  12 oktober − De Algemene Ledenvergadering heeft gisteravond de groslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. In dezelfde vergadering werden de amendementen en de opmerkingen behandeld die waren binnen gekomen op het concept-verkiezingsprogramma. Lees verder

 • VVD zegt samenwerking binnen coalitie op

  03 oktober − De VVD vindt onvoldoende aanknopingspunten voor een verdere vruchtbare samenwerking binnen de huidige coalitie. Lees verder

 • Woensdag 11 oktober ALV 2

  01 oktober − Woensdag 11 oktober 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats waarin voor de VVD Den Helder het verkiezingsprogramma 2018-2022 zal worden vastgesteld. Daarnaast dienen de leden de groslijst van de kandidaat-raadsleden vast te stellen. Lees verder

 • VVD pleit voor versoepeling regels voor toerisme-ondernemers

  19 juni − De VVD wil dat regelgeving simpel is en zo weinig mogelijk belemmeringen opwerpt voor enthousiaste ondernemers. Daarom heeft de VVD vanavond in de gemeenteraad een paar moties ingediend bij de bespreking van het nieuwe Beleidskader Toerisme. Doel van deze moties is om ondernemers in de toerisme sector zo goed mogelijk te faciliteren. Dat is goed voor het toerisme, dus goed voor onze lokale economie en dus goed voor Den Helder! Lees verder

 • VVD pleit voor behoud evenementenlocatie Julianadorp

  19 juni − De organisatie van evenementen in Julianadorp kan mogelijk onder druk komen te staan door de ontwikkeling van de Willem Alexanderhof en de realisatie van een park. De VVD heeft daarom vanavond in de gemeenteraad een motie ingediend, waarin het College wordt opgedragen om te zorgen dat voor Julianadorp een evenementenlocatie behouden blijft. Lees verder

 • Kaderstellend Advies tbv kandidatenlijst gemeenteraad

  22 mei − Tijdens de ALV van 17 mei is het Kaderstellend Advies vastgesteld t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Lees verder

 • Samenstelling diverse commissies tbv verkiezingen 2018

  20 mei − Tijdens de afgelopen ALV is een drietal commissies benoemd t.b.v. de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Lees verder

 • Verslag ALV 17 mei

  20 mei − Afgelopen woensdag 17 mei is in restaurant Brekers te Grote Keten de algemene ledenvergadering van het Lokaal Netwerk Den Helder-Schagen van de VVD gehouden. Naast een groot aantal leden uit de gemeenten Den Helder en Schagen waren diverse geïnteresseerde belangstellenden aanwezig. Lees verder

 • ALV Lokaal Netwerk Den Helder - Schagen 17 mei

  03 mei − Op 17 mei as. houdt het Lokaal Netwerk VVD Den Helder - Schagen een algemene ledenvergadering in Callantsoog. Deze staat in het teken van de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Lees verder

 • VVD wil lagere lasten ondernemers

  22 april − De VVD maakt zich ernstig zorgen over het vestigingsklimaat voor ondernemers in Den Helder. Lees verder

 • VVD wil cameratoezicht voor een veiliger station

  31 maart − Voor de VVD is het zorgen voor veiligheid de belangrijkste taak van de overheid. Daarom hebben wij vragen gesteld over de onveilige situatie op station Zuid. Deze week kwamen de antwoorden van het College. Lees verder