• Einde zomerreces, aanvang werkzaamheden

  05 september − Na een zomerreces van bijna 2 maanden gaat de vergadercyclus van de gemeenteraad weer van start. Te beginnen met de commissievergaderingen maandag 10 september (19:30). Lees verder

 • Antwoorden op schriftelijke vragen VVD

  19 juli − De VVD heeft afgelopen maand drie maal schriftelijke vragen gesteld aan het College. Deze week zijn de antwoorden van het College verschenen. Lees verder

 • Fractie VVD Den Helder

  10 juli − De fractie VVD Den Helder, met als nieuwe fractievoorzitter Petra Bais. Lees verder

 • Kees Visser geïnstalleerd als wethouder

  10 juli − Kees Visser is gisteren geïnstalleerd als de nieuwe wethouder van Financiën. Lees verder

 • College passeert gemeenteraad bij subsidieverlening

  19 juni − Het College heeft gisteren € 200.000 subsidie toegezegd voor de realisatie van een houtzaagmolen. Dat vinden wij opmerkelijk, want volgens ons heeft de raad hier helemaal geen budget voor beschikbaar gesteld. Raadslid Rogier Bruin heeft daarom vandaag het College om opheldering gevraagd. Lees verder

 • VVD wil duidelijkheid over 'duurzaamheidslening'.

  08 juni − De VVD is verbaasd over uitlatingen van wethouder Wagner in de krant over het fenomeen duurzaamheidslening (‘Wachten op lening voor dak’, HC 8 juni). Lees verder

 • Verkiezingen 2018: VVD krijgt weer 4 zetels

  24 maart − De VVD Den Helder heeft haar 4 zetels weten te behouden. Lees verder

 • Werkgelegenheid

  20 maart − Het hebben van een baan en een eigen inkomen maakt mensen onafhankelijk en vrij. Minder mensen zouden afhankelijk moeten zijn van de overheid. Lees verder

 • Stadshart

  19 maart − De binnenstad knapt zienderogen op en op veel plekken wordt gewerkt aan projecten om de stad mooier te maken. Een grote opgave om verpaupering en leegstand tegen te gaan en de binnenstad bruisend en veiliger te maken is in 2008 gestart. Lees verder

 • Julianadorp

  18 maart − Inwoners van Julianadorp begrijpen goed wat zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid is. Dat merk je aan de grote bereidwilligheid om samen ergens de schouders onder te zetten. Lees verder

 • VVD opent verkiezings Pop-up store!

  © Kees Visser

  24 februari − Op 24 februari opent de lokale fractie van de VVD een tijdelijke winkel in het stadshart van Den Helder.‬ ‪Het stadshart knapt zienderogen op en de VVD in Den Helder maakt graag de stadshartplannen af. Lees verder

 • Kandidatenlijst GR 2018 vastgesteld

  23 november − In de Algemene Ledenvergadering van de VVD Den Helder van 22 november jl. hebben de leden de volgorde van de kandidaten op de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Lees verder

 • Den Helder nóg mooier maken!!

  01 november − De VVD wil Den Helder nóg mooier maken! Bekijk hier wat we de afgelopen jaren allemaal hebben bereikt en wat we de komende jaren nog willen gaan doen. Lees verder

 • Begroting 2018

  31 oktober − Afgelopen maandagavond is de gemeenteraad begonnen met de behandeling van de begroting voor 2018. Tijdens het eerste deel, de Algemene Beschouwingen, geven alle partijen hun visie op de begroting en op het beleid voor 2018. Lees hier de bijdrage van de VVD. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2018-2022

  © Rogier Bruin

  23 oktober − Op 11 oktober heeft de Algemene Ledenvergadering het verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld. Lees verder

 • Kees Visser gekozen tot lijsttrekker bij verkiezingen 2018

  12 oktober − Gisteravond hebben de leden van de VVD Den Helder met algemene stemmen de huidige fractievoorzitter, dhr. Kees Visser, gekozen tot lijsttrekker voor de aankomende verkiezingen. Lees verder

 • Groslijst en verkiezingsprogramma vastgesteld

  12 oktober − De Algemene Ledenvergadering heeft gisteravond de groslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. In dezelfde vergadering werden de amendementen en de opmerkingen behandeld die waren binnen gekomen op het concept-verkiezingsprogramma. Lees verder

 • VVD zegt samenwerking binnen coalitie op

  03 oktober − De VVD vindt onvoldoende aanknopingspunten voor een verdere vruchtbare samenwerking binnen de huidige coalitie. Lees verder

 • Woensdag 11 oktober ALV 2

  01 oktober − Woensdag 11 oktober 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats waarin voor de VVD Den Helder het verkiezingsprogramma 2018-2022 zal worden vastgesteld. Daarnaast dienen de leden de groslijst van de kandidaat-raadsleden vast te stellen. Lees verder

 • VVD pleit voor versoepeling regels voor toerisme-ondernemers

  19 juni − De VVD wil dat regelgeving simpel is en zo weinig mogelijk belemmeringen opwerpt voor enthousiaste ondernemers. Daarom heeft de VVD vanavond in de gemeenteraad een paar moties ingediend bij de bespreking van het nieuwe Beleidskader Toerisme. Doel van deze moties is om ondernemers in de toerisme sector zo goed mogelijk te faciliteren. Dat is goed voor het toerisme, dus goed voor onze lokale economie en dus goed voor Den Helder! Lees verder