VVD wil cameratoezicht voor een veiliger station

Voor de VVD is het zorgen voor veiligheid de belangrijkste taak van de overheid. Daarom hebben wij vragen gesteld over de onveilige situatie op station Zuid. Deze week kwamen de antwoorden van het College.

Uit de antwoorden blijkt dat het College het met ons eens is dat goed cameratoezicht het veiligheidsgevoel van de reizigers zal verbeteren, zeker in de donkere uren:
"Cameratoezicht kan een onderdeel zijn van een bredere aanpak en kan invloed hebben op het veiligheidsgevoel van mensen. Daarnaast kan het de pakkans van daders vergroten."


Het NS station Den Helder Zuid is al jaren lang een bron van ergernis voor de reiziger. Men voelt zich onveilig door de vele vernielingen die daar regelmatig worden gepleegd. Fietsen worden vernield en/of gestolen. Auto’s die geparkeerd staan, zijn vaak het doelwit van vernielingen.

Het College van B&W heeft aangegeven dat het zich op diverse manieren heeft ingezet voor verbetering van de veiligheid in het gebied. Zo wordt op dit moment onderzocht of inzet ter verbetering van de veiligheid van station Zuid door mensen die op basis van de Participatiewet een aanvraag hebben ingediend voor een uitkering tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast wordt voor meerdere plekken in Den Helder bekeken of het middel van mobiel cameratoezicht op projectbasis (tijdelijk) kan worden ingezet, station Zuid is één van die locaties.


De VVD Den Helder zal de komende tijd deze situatie en de vorderingen om het veiligheidsgevoel te vergroten nauwlettend volgen.