VVD wil lagere lasten ondernemers

De VVD maakt zich ernstig zorgen over het vestigingsklimaat voor ondernemers in Den Helder. Wij willen dat de belastingdruk voor ondernemers in onze gemeente omlaag gaat!

In het Noord-Hollands Dagblad van afgelopen week viel te lezen dat Den Helder bovenaan staat in het lijstje van gemeenten in onze provincie met de hoogste belastingdruk voor ondernemers. De VVD schrikt hier van en zal het College er op aanspreken dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat er juist wordt gewerkt aan lastenverlichting!

Naar aanleiding hiervan heeft fractievoorzitter Kees Visser de volgende vragen gestuurd naar het College van B&W:1. Kunt u inzicht verschaffen in de verschillende lasten welke bij een lokale ondernemer in rekening worden gebracht?


2. Kunt u aangeven waarom er grote verschillen zitten in de lokale lasten voor ondernemers in de regio?


3. Kunt u aangeven wat de reden is dat Den Helder volgens het overzicht in het NHD de duurste gemeente in de regio is om te mogen ondernemen?


4. Deelt u die mening?


5. Deelt u met ons de mening dat dit beeld niet het ondernemers en investeringsklimaat binnen onze gemeentegrenzen bevorderd?


6. Kunt u aangeven wat u gedaan heeft of gaat doen met de opdracht uit het bestuursakkoord om de lokale lasten voor ondernemers te verlagen?


7. Hoe verhoud zich de hoogte van de OZB voor particulieren met de regio?


8. Bent u het met ons eens dat met een aantrekkende economie na een periode met oplopen lasten voor zowel ondernemers als inwoners het tijd wordt ook lokaal iets terug te doen door bijvoorbeeld de OZB in zijn algemeenheid te verlagen? Zeker ook omdat de WOZ waarde van vastgoed sterk onder druk heeft gestaan de laatste tijd.