ALV Lokaal Netwerk Den Helder - Schagen 17 mei

Op 17 mei as. houdt het Lokaal Netwerk VVD Den Helder - Schagen een algemene ledenvergadering in Callantsoog. Deze staat in het teken van de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Alle leden van het Lokaal Netwerk VVD Den Helder-Schagen, alsmede aspirant-leden, zijn uitgenodigd voor de ALV. Locatie: Restaurant Brekers, Helmweg 9, 1759 NE Callantsoog.


Agenda:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen/ingekomen stukken

4. Afscheid bestuur voormalige afdeling Den Helder
Afscheid bestuur voormalige afdeling Schagen

5. Notulen opheffing Algemene Ledenvergadering VVD Den Helder 14-02-2017 Notulen opheffing Algemene Ledenvergadering VVD Schagen 14-02-2017
Notulen oprichting Algemene Ledenvergadering Lokaal Netwerk Den Helder- Schagen 14-02-2017

6. Financiën – begroting 2017

7. Vaststellen Kaderstellend Advies

8. Mededelen Kandidaatstellingscommissie
Mededelen Commissie Verkiezingsprogramma
Mededelen Campagnecommissie

9. Mededelen voorlopige aanmeldingen Kandidaten GR Den Helder – alfabetische volgorde

Mededelen voorlopige aanmeldingen Kandidaten GR Schagen – alfabetische volgorde

10. Tijdschema Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Mededelen coördinator
Mededelen kaderstellend bestuur

11. Actuele politieke informatie wethouder Den Helder
Actuele politieke informatie fractievoorzitter Den Helder
Actuele politieke informatie fractievoorzitter Schagen

12. Rondvraag

13. Sluiting