VVD pleit voor versoepeling regels voor toerisme-ondernemers

De VVD wil ondernemers in de toerisme sector zo goed mogelijk faciliteren. De lokale en regionale regelgeving op het gebied van toerisme is nu te ingewikkeld en belemmert ondernemers. Daarom heeft de VVD vanavond in de gemeenteraad een paar moties ingediend bij de bespreking van het nieuwe Beleidskader Toerisme.

Zo constateert de VVD dat er een groeiende vraag blijft naar kwalitatief goede en luxe verblijfsaccommodaties. Het uitbreiden en verbeteren van bestaande toeristische accommodaties is echter lastig te realiseren binnen de huidige regelgeving (Duinzoomvisie, bestemmingsplannen en Provinciale Structuurvisie). In de motie van de VVD (die mede ondertekend werd door veel andere fracties) wordt het College daarom opgedragen direct in contact te treden met de provincie om versoepeling van mogelijkheden te bespreken en voorwaarden te scheppen om reeds bestaande én nieuwe ontwikkelingen op het gebied van recreatieve bebouwing in Den Helder mogelijk te maken.

Daarnaast heeft de VVD het College opgedragen met onmiddellijke ingang (ook mede in verband met Sail) het aantal plaatsen op minicampings te verhogen naar maximaal 30 plekken. Ook moet het College onderzoeken of er ruimte is voor de uitgifte van extra vergunningen. Het blijkt namelijk dat niet alle 250 beoogde kampeerplaatsen op minicampings door alle ondernemers volledig benut worden.