VVD pleit voor behoud evenementenlocatie Julianadorp

De organisatie van evenementen in Julianadorp kan mogelijk onder druk komen te staan door de ontwikkeling van de Willem Alexanderhof en de realisatie van een park. De VVD heeft daarom vanavond in de gemeenteraad een motie ingediend, waarin het College wordt opgedragen om te zorgen dat voor Julianadorp een evenementenlocatie behouden blijft.

Dit vraagt om een bredere visie op een totale gebiedsontwikkeling rondom het Willem Alexanderhof, de ijsbaan, het beoogde park, Scholen aan Zee en het gebied tussen de Zuiderhaaks en ’s Heeren Loo.  Het heeft daarbij de voorkeur dat er één specifieke locatie komt waar alle bestaande evenementen kunnen blijven bestaan. Dat maakt het een “gecombineerde” vergunningaanvraag en intensievere samenwerking mogelijk op het gebied van handhaving, verkeersafwikkeling, EHBO en de inzet van de vele vrijwilligers.