Woensdag 11 oktober ALV 2

Woensdag 11 oktober 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats waarin voor de VVD Den Helder het verkiezingsprogramma 2018-2022 zal worden vastgesteld. Daarnaast dienen de leden de groslijst van de kandidaat-raadsleden vast te stellen.

Er zijn de nodige amendementen ingediend op het concept-verkiezingsprogramma. Deze zullen worden behandeld waarna de leden daarover moeten stemmen. Op de agenda staat verder nog:

- Vaststellen begroting verkiezingscampagne

- Benoeming lijsttrekker (1 kandidaat: Kees Visser)

- Actuele politieke informatie door fractievoorzitter


Alle stukken voor deze vergadering zijn te vinden op MijnVVD.