Groslijst en verkiezingsprogramma vastgesteld

De Algemene Ledenvergadering heeft gisteravond de groslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. In dezelfde vergadering werden de amendementen en de opmerkingen behandeld die waren binnen gekomen op het concept-verkiezingsprogramma. Op basis hiervan zullen nog enkele aanpassingen plaatsvinden. De ALV verbond wel haar goedkeuring aan het verkiezingsprogramma, maar het document wordt wel nog op enkele punten aangepast en aangevuld.

In het verkiezingsprogramma zijn de lokale uitgangspunten en doelstellingen van het beoogde VVD-beleid voor de gemeente Den Helder, gebaseerd op de liberale grondbeginselen en eerder gemaakte strategische keuzes, vastgelegd.

De groslijst ziet er als volgt uit (alfabetische volgorde):

·         Lesley Alma                                     

·         Leo Bekker

·         Rogier Bruin                                    

·         Ted Bruinsma                                 

·         Piet Conijn                                      

·         Edwin Dasbach                              

·         Damian Dekker                             

·         Mirjam Dijk                                     

·         Bernard Fritzsche                         

·         Dirk Jan Goedee                           

·         Adriana Hogendoorn                  

·         Jan Klopstra                                    

·         Michiel Knipscheer                      

·         Janneke Kostelijk                                        

·         Boy Molenaar                                

·         Suzan Romar                                  

·         Danny Ruiter                                  

·         Kees Visser


De lijst met kandidaten voldoet volledig aan de eisen die tijdens de eerdere ledenvergadering zijn gesteld; gevarieerde achtergrond, combinatie van ervaring en nieuw talent, jong en wat ouder, man en vrouw. De 18 personen op de lijst vormen tezamen een goede afspiegeling van de achterban en zijn ieder voor zich een uitstekende vertegenwoordiger van de liberale standpunten voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De vaststelling van de definitieve kandidatenlijst en lijstvolgorde vindt plaats in de uiteindelijke kandidaatstellingsvergadering (ALV 3) op 22 november 2017.

Alle kandidaat-raadsleden hebben een uitgebreide vragenlijst ingevuld over integriteit en hebben de Vuistregels Integriteit onderschreven. Daarnaast heeft elke kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten overleggen.