Begroting 2018

Afgelopen maandagavond is de gemeenteraad begonnen met de behandeling van de begroting voor 2018. Tijdens het eerste deel, de Algemene Beschouwingen, geven alle partijen hun visie op de begroting en op het beleid voor 2018.

De VVD heeft flinke kritiek op deze door het College voorgestelde begroting. In plaats van investeren in de leefbaarheid en in werkgelegenheid, gaat deze begroting uit van potverteren. Ook wordt gehandeld in strijd met afspraken inzake de begrotingsdicipline. Zo moet je voor oplossing van een structureel probleem zoeken naar een structurele dekking en niet aankomen met een eenmalige oplossing.

De VVD wil  verder dat er niet meer geld wordt uitgegeven dan dat er daadwerkelijk binnenkomt. Met boterzachte aannames over de ontwikkeling van het gemeentefonds en taakstellingen waarbij nog maar moet blijken of de financiĆ«le effecten daadwerkelijk plaats gaan vinden moet je bij de VVD dus niet aankomen.

Tenslotte verbaast het de VVD dat een kleine investering op het gebied van veiligheid in de openbare ruimte tot zoveel weerstand leidt bij het college. Dit terwijl men zelf eerder maatregelen had aangekondigd! Voor een camera bij Station Zuid van 25.000 euro zou geen financiĆ«le ruimte zijn in de begroting van totaal 193 miljoen?!  Wij hebben daarom het college gevraagd om dit gewoon per direct te regelen.

Lees hieronder de volledige bijdrage van fractievoorzitter Kees Visser aan de Algemene Beschouwingen 2018