Stadshart

De binnenstad knapt zienderogen op en op veel plekken wordt gewerkt aan projecten om de stad mooier te maken. Een grote opgave om verpaupering en leegstand tegen te gaan en de binnenstad bruisend en veiliger te maken is in 2008 gestart.

De VVD in Den Helder vindt dat we de plannen de komende periode af moeten maken. Daar is daadkracht en een rechte rug voor nodig.

Trots zijn we op de ontwikkelingen die we met de gemeenteraad in gang hebben gezet en die nu, ondanks de nodige weerstand en vertraging, worden afgerond. Het goed te zien dat we in staat zijn plannen ook daadwerkelijk tot een goed einde te brengen. Natuurlijk gaat dat niet zonder slag of stoot, grote veranderingen leiden vaak tot grote weerstand en het werk is nog niet af!

De VVD is voor het afmaken van de plannen. De kop van de Beatrixstraat, de Beatrixstraat zelf, het verder opknappen van de gevels in de Keizerstraat en Spoorstraat samen met de ondernemers, de zusterflat en het afmaken van het stadspark tot aan de dijk, project Bellevue op de plek waar de schouwburg stond. Maar ook voor het saneren en verplaatsen van de horeca en coffeeshops uit de Koningsstraat en het bouwen voor betaalbare woningen voor jong en oud in de binnenstad en aan het Molenplein. 

Een aantrekkelijk stadshart is belangrijk voor heel Den Helder. Voor het imago, voor het vestigingsklimaat van bedrijven en bewoners, voor het aantrekken van bezoekers uit de regio en tot ver daarbuiten. Een investering voor nu en voor de toekomst, voor u en voor toekomstige generaties. Potentiële bevolkingsdaling raakt ook alle andere wijken in onze gemeente en heeft invloed op het behoud van scholen, zorginstellingen, cultuur en sportverenigingen en zelfs op de waarde van uw huis.

De VVD is voor behoud van vrij parkeren, voor maximale vrijheid voor detailhandel en horeca als het gaat om openingstijden en regelgeving, voor extra geld voor Citymarketing en evenementen, voor de verdere ontwikkeling van Willemsoord tot toeristische trekpleister in de regio. Voor een goede mix van wonen, werken, winkelen en welzijn. Er is maar één echte stads(hart)partij die beter is voor Den Helder en dat is uw eigen lokale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie de VVD.

Stop verdere vertraging, stop verdere versplintering en afsplitsingen in de raad, stop het pessimisme, stop de schreeuwers en kies voor doen! Samen willen we Den Helder nog mooier maken. Stem daarom 21 maart op de betrokken kandidaten van de VVD. Zelf ook inwoners van onze prachtige gemeente. Ze staan te trappelen om voor u aan de gang te gaan in het algemeen belang van al onze inwoners! 

Kees Visser
Lijsttrekker VVD Den Helder