Werkgelegenheid

Het hebben van een baan en een eigen inkomen maakt mensen onafhankelijk en vrij. Minder mensen zouden afhankelijk moeten zijn van de overheid.

Je kunt huizen bouwen en wegen aanleggen maar er moet wel een reden zijn om hier te komen én te blijven.

De huur of hypotheek moet betaald kunnen worden. En er moet simpelweg brood op de plank komen. 

De volgende raadsperiode zou echt moeten gaan over het aantrekken van bedrijvigheid en het behoud én creëren van nieuwe banen. Het bieden van perspectief aan jongeren zodat deze niet wegtrekken.

In de agrarische sector is volop werk in de regio. Bloembollen, de kassen van Agriport bij Wieringerwerf, groente uit Warmenhuizen, Seedvalley in West-Friesland.

Meer dag- en verblijfstoeristen zorgen voor een economische impuls. Prachtige stranden, Willemsoord als toeristische trekpleister, evenementen met grote aantrekkingskracht een aantrekkelijk stadshart om een dagje te komen winkelen. Wil je meer bezoekers? Dan moet je ook gaan voor meer bedden, een aantrekkelijk programma en een breed winkelaanbod.

De vraag naar goede zorg zal de komende jaren alleen maar gaan groeien. Meer ouderen zullen een beroep doen op zorg en mensen blijven simpelweg langer leven. Dit biedt ook kansen voor de werkgelegenheid. Zorginstellingen zullen op zoek gaan naar meer en gekwalificeerd personeel om de goede zorg te kunnen blijven bieden. Ook zorgtoerisme of zorghotels pakken we op.

Onze haven en luchthaven zijn nog steeds dé banenmotor van de regio. Er wordt weer meer geld beschikbaar gesteld voor de Koninklijke Marine. Een groeiende vraag naar zowel militairen en burgerpersoneel als positief gevolg.

De visserij moeten we koesteren en we blijven ons inzetten tegen de aanlandplicht en voor Pulsvisserij.

We zijn én blijven de bevoorradingshaven voor alle activiteiten op het gebeid van olie en gas op de Noordzee. Ook het, op termijn, schoon verwijderen van productieplatformen biedt kansen voor de regio.

Met de kennis in onze haven op het gebied van onderhoud van platformen op de Noordzee zijn we in de toekomst prima instaat om ook windmolenparken op zee te kunnen onderhouden. Veel bedrijven uit de regio zijn al actief bij de aanleg en het onderhoud van windmolenparken op de Noordzee. En niet alleen in Nederland. Onze expertise wordt ingezet in alle landen rond de Noordzee en Helderse bedrijven met Helderse werknemers zijn actief vanuit vele havens.

Laat onze gemeente een tijdelijk thuis zijn voor de toeristen die onze regio bezoeken. Laat het een veilig thuis zijn voor al die mensen die goede zorg nodig hebben. Laat het dé thuishaven zijn voor alle mensen die werken op zee!

Wij willen de komende periode stevig inzetten op economische ontwikkeling.

Meer ruimte en minder regels, opleidingen stimuleren die aansluiten op de bovenstaande vraag. We blijven investeren in het aantrekkelijker maken van onze stad. Aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers én bedrijven.

Bij een gezond ondernemers- en investeringsklimaat hoort een betrouwbare overheid met een duidelijke lange termijn visie.

Investeerders willen zekerheden en op termijn rendement zien uit hun investeringen.

Bestuurskracht en imago zijn belangrijke afwegingen voor een bedrijf om zich in een regio te willen vestigen. Ruziënde politici en gebrek aan bestuurlijke continuïteit een gruwel. Bedrijven creëren banen, de overheid faciliteert. Natuurlijk moet er ook aanbod zijn van goed opgeleid en gekwalificeerd personeel.

De VVD maakt werk van werk! 


Kees Visser

Lijsttrekker VVD Den Helder