Julianadorp

Inwoners van Julianadorp begrijpen goed wat zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid is. Dat merk je aan de grote bereidwilligheid om samen ergens de schouders onder te zetten.

Meedoen in het wijkplatform, als lid van de BVJ of de Culturele. Als vrijwilliger helpen tijdens de talloze evenementen of bij het verenigingsleven. Meedoen in Julianadorp wordt je van huis uit al meegegeven.

De afgelopen periode is er veel gebeurd in het dorp.
De bereikbaarheid is verbeterd door de aanleg en het opknappen van wegen en fietspaden.
Het Willem Alexanderhof is als nieuwe woonwijk erg in trek bij eigen én nieuwe inwoners. Maar ook nieuwbouw op de plek van de oude Riepel nam gretig aftrek.

De winkelcentra Dorperweerth en de Riepel worden druk bezocht door eigen inwoners maar ook door de vele toeristen die ons dorp frequent aandoen. Het zijn de ondernemers die er zelf de schouders onder zetten. Van de VVD krijgen ze alle steun waar nodig. Ook gaan we voor revitalisering van het Loopuytpark.

De VVD wil stevig inzetten om de twee economische peilers, toerisme en de agrarische sector, nóg beter op de kaart te zetten. We willen weer serieus meedoen aan de competitie voor de schoonste stranden in Nederland, uiteraard met blauwe vlaggen!
We willen meer toeristische overnachtingen en daar hoort meer ruimte voor toeristische ondernemers bij. Meer ruimte én minder regels dus!
De agrarische sector is gebaat bij schoon water. Verzilting moet dus worden tegen gegaan. En met het aanprijzen van de prachtige bollenvelden snijdt het mes aan twee kanten. De promotie van een belangrijk exportproduct en het aantrekken van meer bezoekers uit binnen en buitenland!

Maar we willen meer!

Een nieuwe omgevingsvisie voor heel Julianadorp met een integrale blik op de gebiedsontwikkeling rondom het Loopuytpark, Willem Alexanderhof, een permanente evenementenlocatie én de verdere ontwikkeling tussen de Zuiderhaaks en het terrein van ’t Laar langs de Langevliet.

Meer geld voor evenementen, Citymarketing en schone stranden.

De Noorderhaaks (rondweg) moet zo snel mogelijk en zonder verdere vertraging worden afgerond.

Parkeren in de “Bloemkoolwijken” moet worden verbeterd. Samen met de inwoners zoeken we de komende periode naar een oplossing.

Het verenigingsleven in Julianadorp is een belangrijke spil om meer inwoners mee te laten doen, zowel jongeren als ouderen. Deze rol willen we de komende periode graag verder verstevigen.
Het op termijn naar de Zuiderhaaks verplaatsen en clusteren van voorzieningen in Julianadorp, zoals sportaccommodaties moet de komende periode nader onderzocht worden.

De terugkerende evenementen zoals Spring Fair, Julianapop, Kleurrijk Julianadorp, Powerfestival en de kermis moeten een vaste plek krijgen. De VVD geeft hier ook alle mogelijke ondersteuning waar nodig op
het gebied van het versimpelen van vergunningsaanvragen en de vraag om financiële ondersteuning.

In Julianadorp gaat iedereen veilig over straat. Daar hoort stevig handhaven bij en vandalen gaan gewoon betalen. Bij veiligheid gaat het ook om goede verlichting van wandel- en fietspaden. Signalen uit de wijk worden serieus opgepakt door politie en handhavers.

De VVD staat voor een deugdelijk financieel beleid. Daarbij zien we mogelijkheden de lokale lasten voor zowel ondernemers als inwoners de komende periode te laten dalen. De inwoners van Julianadorp moeten zelf kunnen bepalen waar ze hun hard verdiende centen aan uit willen geven.

“Dorpers” Kees Visser, Petra Bais, Jan Klopstra, Edwin Dasbach, Suzan Romar, Leo Bekker, Danny Ruiter, Adriana Hogendoorn en Piet Conijn als uw lokale volksvertegenwoordigers.

Samen Julianadorp nóg mooier maken. Kies 21 maart voor doen!


Kees Visser
Lijstrekker VVD Julianadorp