VVD wil duidelijkheid over 'duurzaamheidslening'.

De VVD is verbaasd over uitlatingen van wethouder Wagner in de krant over het fenomeen duurzaamheidslening (‘Wachten op lening voor dak’, HC 8 juni). “Ik begrijp niet waarom dat onderzoek naar die duurzaamheidslening zo lang in beslag neemt”, aldus Rogier Bruin. “Al in februari heeft de wethouder tijdens een presentatie gezegd dat het College daar over aan het nadenken was. Zo’n onderzoek hoeft echt niet een half jaar te duren. Helemaal niet als je bedenkt dat al 105 andere gemeenten dit al lang hebben geregeld. Alle informatie is al lang beschikbaar.” Bovendien bestaat er voor de inwoners van Den Helder nu al de mogelijkheid om een zogenoemde Energiebespaarlening af te sluiten! “Wellicht dat voor deze lening andere voorwaarden gelden dan voor zo’n duurzaamheidslening. Het grote voordeel voor de gemeente is echter: de Energiebespaarlening wordt verstrekt uit een fonds dat wordt gevuld door de Rijksoverheid! Ik begrijp niet zo goed waarom de wethouder niet wijst op het bestaan van deze optie. Want waarom zou de gemeente leningen gaan verstrekken, als mensen al bij het Rijk kunnen aankloppen voor een lening?” De VVD heeft daarom schriftelijke vragen gestuurd aan het College.

Volgens de wethouder moet onder andere worden uitgezocht of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. “Ook dat begrijpen wij niet zo, want het verstrekken van een lening aan particulieren heeft volgens mij niets met staatssteun te maken. Maar als dat anders zou zijn, dan horen wij graag hoe dat dan precies zit.” Overigens vraagt de VVD zich ook af of met een dergelijke duurzaamheidslening het probleem dat nu is ontstaan in De Schooten überhaupt zal worden opgelost. De VVD wil daarom ook van het College weten wat nu precies de verantwoordelijkheid van de gemeente is in deze kwestie. “Dit is een van de gevolgen van de Energietransitie, de ambitie om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. We zullen de komende tijd dus vaker met dit soort situaties te maken gaan krijgen. Ik denk daarom dat we als gemeente goed moeten nadenken over wat onze rol daarin is, in plaats van nu met ad hoc oplossingen te komen