VVD wil betrokkenheid inwoners bij politieke debat versterken

Aanstaande maandag wordt in de gemeenteraad onder andere het nieuwe Reglement van Orde vastgesteld. Dit reglement bevat alle afspraken en regels over de vergaderingen en werkwijze van de raad. Namens de VVD zal raadslid Rogier Bruin een paar voorstellen doen om een aantal bestaande regels te wijzigen, met het doel om de betrokkenheid van de inwoners bij de politiek te vergroten.

Wij willen onder andere dat burgers die inspreken tijdens een raadsvergadering voortaan het woord mogen voeren direct voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt waarover ze willen inspreken. Nu moeten alle insprekers helemaal aan het begin van de vergadering het woord voeren, ook al staat het betreffende onderwerp pas veel later op de agenda. Daarmee komt hun bijdrage aan het politieke debat soms niet goed tot zijn recht. De VVD wil ook dat inwoners zich nog tot en met de dag van de raadsvergadering kunnen aanmelden om in te spreken. Nu valt het uiterste moment van aanmelden nog in het weekend, dat is natuurlijk erg onhandig. Tenslotte wil de VVD er voor zorgen dat inwoners die politiek geïnteresseerd raken veel eerder ook daadwerkelijk kunnen gaan deelnemen aan het politieke debat.

Partijen mogen 5 niet-raadsleden benoemen tot commissielid, t.b.v de 3 raadscommissies waarin de raadsvergaderingen worden voorbereid. Daarvoor geldt als enige voorwaarde dat ze op de kandidatenlijst van die partij hebben gestaan tijdens de laatste verkiezingen. Iemand die niet op een kandidatenlijst heeft gestaan, moet dus wachten tot ná de volgende raadsverkiezingen voordat hij daadwerkelijk aan het debat kan deelnemen, als commissielid dan wel raadslid. De VVD wil dat nieuwkomers al 2 jaar vóór de volgende verkiezingen kunnen worden benoemd tot commissielid. Zo zorgen we dat we politiek geïnteresseerde inwoners die zich tijdens een raadsperiode aansluiten bij een politieke partij, niet langer uitsluiten van deelname aan commissievergaderingen.