Kerstmotie VVD raadsbreed aangenomen

De VVD heeft gisteren tijdens de laatste raadsvergadering van 2018 een "Kerstmotie" ingediend. Deze motie werd door vrijwel alle partijen mede-ondertekend en vervolgens unaniem aangenomen!

Met deze motie wordt uitgesproken dat alle partijen in de raad gezamenlijk in actie zullen komen tijdens de landelijke actiedag voor vrijwilligers in maart, NLDoet. Hiermee laten de fracties in de gemeenteraad zien dat er sprake is van een nieuw elan een goede onderlinge sfeer, een mooie Kerstgedachte dus.

Daarnaast wordt met deze motie nogmaals expliciet dank en waardering uitgesproken voor alle mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor de Helderse samenleving. Ook dat is iets wat in deze dagen voor Kerst nogmaals mag worden benadrukt!

In bijlage de tekst van deze Kerstmotie.