Programma nieuwjaarsreceptie VVD 19 januari

Programma:

16.00 uur: Inloop en ontvangst

  • Welkomstwoord door Jan Bouwes namens VVD Lokale Netwerken Noordkop
  • Hierna een korte presentatie van een aantal kandidaten voor de Provinciale-, Waterschaps- en Europese verkiezingen. 
  • Stefan Slikker, stagiair VVD Verenigingszaken:  “integriteit”.
  • Gastspreker VVD 2e Kamerlid Jan Middendorp over de actuele politiek met o.a.de woningbouw in de Noordkop en de klimaat discussie. 
Aansluitend een informeel samenzijn, ca. 18.00 uur: einde bijeenkomst.