Stadhuis naar Willemsoord

Het stadhuis moet worden gehuisvest op Willemsoord. Dat is tenminste het voorstel dat het College heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 6 februari wordt het voorstel besproken in een extra vergadering van de raadscommissie Bestuur&Middelen. Het voorstel staat ter besluitvorming geagendeerd in de gemeenteraadsvergadering van 25 februari

© Peter van Aalst

Het raadsvoorstel en overige stukken behorende bij het onderwerp zijn te vinden in de agenda van de commissie Bestuur en Middelen van 6 februari (klik hier).