VVD wil lagere belasting voor sportclubs en dorpshuizen

De onroerendezaakbelasting voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 'instellingen van sociaal belang' moet omlaag. Nu worden de gebouwen van dergelijke organisaties en instellingen voor de OZB nog beschouwd als niet-woningen (lees: bedrijven). Daardoor betalen ze wel 2 tot 3 keer zoveel belasting als dat voor woningen moet worden betaald. De VVD Den Helder wil dat de gemeente de gebouwen van sportverenigingen, dorpshuizen en andere vrijwilligersorganisaties voortaan voor de OZB beschouwt als woningen! Dat kan bij een grote sportclub duizenden euro’s schelen!

Deze mogelijkheid bestaat pas sinds dit jaar. Door een wetswijziging die 1 januari 2019 in werking trad kunnen gemeenten voor de OZB ‘tariefdifferentiatie’ toepassen. Deze wijziging van de gemeentewet maakt deel uit van het Belastingplan 2019 en geldt voor alle verenigingen, stichtingen en sociaal belang behartigende instellingen die één of meerdere gebouwen voor niet-commerciële doeleinden in gebruik hebben en daarvoor OZB-belasting betalen. Het gaat hier om organisaties van vrijwilligers die een belangrijke maatschappelijke en sociale functie hebben. Ze hebben per definitie geen winstoogmerk en daarom vindt de VVD het ongepast dat ze voor de OZB hetzelfde tarief moeten betalen als bedrijven. Door de dalende ledenaantallen staat de begroting van veel clubs en verenigingen al behoorlijk onder druk en stijgen de contributies. Lastenverlichting in de vorm van minder OZB-belasting is daarom erg belangrijk, o.a. om het lidmaatschap van sportclubs niet te duur te maken.

De VVD gaat het College vragen om deze zogenoemde ‘tariefdifferentiatie’ in te voeren in Den Helder. Daarvoor moet de OZB-Verordening worden aangepast.​