Motie VVD unaniem aangenomen: borden loslooploopgebieden moeten terug

Met een motie ingediend door de VVD heeft de gemeenteraad zojuist opdracht gegeven aan het College om de groene borden met de aanduiding 'Losloopgebied' voor honden terug te plaatsen. De VVD was verbaasd dat op veel plaatsen deze borden zijn weggehaald. Het blijkt dat dit voor veel onduidelijkheden heeft geleid bij zowel de hondenbezitters als de handhavers, die moeten toezien op naleving van de aanlijnplicht.

De VVD was verbaasd over het feit dat op veel plaatsen de groene borden met de aanduiding Losloopgebied voor honden zijn weggehaald. Het blijkt dat dit voor veel onduidelijkheden heeft geleid bij zowel de hondenbezitters als de handhavers, die moeten toezien op naleving van de aanlijnplicht. Ook is gebleken dat de kaart op de website van gemeente met het overzicht van die losloopgebieden niet altijd in overeenstemming is met de werkelijke situatie. Dat kan natuurlijk niet.

De VVD heeft daarom vandaag in de gemeenteraad gepleit voor terugkeer van de borden met de aanduiding Losloopgebied. Er zijn al zo weinig plaatsen waar honden los mogen lopen. Wij willen er voor zorgen dat we het de hondenbezitters dan niet ook nog eens extra lastig maken om te weten wáár die precies zijn! De wethouder wilde eerst gaan kijken of het beleid moest worden aangepast. Maar dat vonden wij onwenselijk. Met het huidige beleid is namelijk niets mis. Het gaat alleen mis in de uitvoering: niemand snapt het daarom nog. Bovendien zou dan nog minstens een half jaar worden gewacht met het terugplaatsen van die borden, terwijl daar gewoon zo snel mogelijk mee moet worden begonnen.

Vandaar dat de VVD een motie heeft ingediend om het College opdracht te geven de groene borden met daarop 'Losloopgebied' zsm terug te plaatsen. Deze motie werd zojuist unaniem (behoudens één tegenstem) aangenomen!

Twee weken geleden stond in de HC dat de aanlijnplicht voortaan overal zou gaan gelden. Dat verbaasde ons behoorlijk en we konden dat nauwelijks geloven. Gelukkig blijkt dat ook niet te kloppen. In de toelichting bij de voorgestelde wijziging van de APV was verzuimd om dit duidelijk kenbaar te maken. Er verandert dus niks aan de huidige losloopgebieden.

Maar het heeft begrijpelijkerwijs natuurlijk wel voor de nodige commotie gezorgd onder alle hondenbezitters. We hebben naar aanleiding daarvan met velen van hen gesproken en kwamen er achter dat er sowieso nogal wat onduidelijkheden zijn tav de losloopgebieden.

Dat komt doordat die borden zijn weggehaald, zeggen veel hondeneigenaren. Niemand begrijpt ook waarom die borden zijn weggehaald. We hebden daarom even wat navraag gedaan. Kennelijk is het zo dat de gemeente vindt dat er te veel (verkeers)borden in de openbare ruimte staan en wordt daarom bekeken welke borden weg zouden kunnen. De borden met de aanduiding Losloopgebied zijn echter juist te belangrijk om weg te halen. Het is makkelijk om te zeggen dat er een mooie kaart staat op de website van de gemeente. Maar lang niet alle hondenbezitters zijn in staat om die kaart te bekijken via het internet. En tot 2 jaar geleden stond de kaart ook in de Gemeentegids, maar tegenwoordig niet meer. Daar komt bij dat die kaart onjuiste informatie bevat. Bijvoorbeeld over de losloopgebieden in het Timorpark. Dat kan natuurlijk niet! Dit moet zo snel mogelijk worden aangepast.

Maar belangrijkste is dat die borden met de aanduiding Losloopgebied terug komen. Dat gaat dus gebeuren naar aanleiding van de motie van de VVD.