Modernste stadhuis van de Noordkop? Dankzij Reenders kwam dat er juist níét!

‘Ambtenaren hadden in modernste kantoor van de Noordkop kunnen zitten.’ Aldus Peter Reenders die afgelopen maandag in deze krant zijn ‘visie’ op de laatste tien jaar van de ‘stadhuis-soap’ deelde. “Inderdaad,” dacht ik, “dat is waar!” Alleen niet, zoals Reenders bedoelt, in 2021, maar al in 2016!

Want in 2014 waren we na 4 jaar voorbereidingen en € 1,5 miljoen aan voorbereidingskosten klaar om de aanbesteding voor het nieuwe stadhuis op de stationslocatie te starten. Waarna 2 jaar later onze ambtenaren hun intrek hadden kunnen nemen in het mooiste en modernste stadhuis van de Noordkop. Maar onder aanvoering van dezelfde Reenders werd dat plan na de verkiezingen van 2014, samen met die € 1,5 miljoen, de prullenbak ingegooid.

Leugen

Kwalijk is dat hij, als oud-politicus, met allerlei complottheorieën komt en een term als ‘fake-nieuws’ durft te gebruiken. Vooral dat laatste is saillant, want was het niet onder zijn lijsttrekkerschap dat een partijgenoot vlak vóór die verkiezingen in 2014 huis-aan-huis een folder had laten bezorgen waarin stond dat elk Helders gezin € 2000 zou moeten bijdragen om het stadhuis te kunnen betalen? Alleen een stem op hem en zijn partij kon dat nog voorkomen. Deze leugen leverde hem een voorkeurszetel op en de heer Reenders genoeg zetels om het stadhuisplan terug te draaien. Met andere woorden: wie is er nu eigenlijk voor verantwoordelijk dat onze ambtenaren nog jaren langer in een afgekeurd gebouw hebben moeten werken? En dat het stadhuisdossier zich nog steeds voortsleept? Al die jaren bleven we tijd, energie en geld steken in iets wat eigenlijk heel simpel zou moeten zijn: het realiseren van een adequate werkplek voor onze ambtenaren.

Coalitieakkoord

Reenders stelt ook: de locatie Willemsoord stond niet in enig verkiezingsprogramma of in het coalitieakkoord. Zelden heb ik zo’n onzinargument gehoord. Als een gemeentebestuur 4 jaar lang enkel en alleen besluiten zou mogen nemen die ruim een half jaar vóór de verkiezingen zijn opgeschreven in verkiezingsprogramma’s, dan weet je zeker dat een stad volkomen onbestuurbaar wordt. Helaas kunnen wij bij het schrijven van verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden niet in een glazen bol kijken.

Los daarvan, de belangrijkste afspraak die in het coalitieakkoord is gemaakt was: “We gaan een einde maken aan het slepende dossier huisvesting ambtenaren.” Dat deze coalitie dat vervolgens voortvarend heeft opgepakt kon dus ook geen verrassing zijn.

Mooiste stadhuis van de Noordkop

Inderdaad is in het coalitieakkoord een ‘oplossingsrichting’ aangegeven voor het stadhuis. Al snel bleek echter dat die oplossingsrichting niet haalbaar was. Moet je dan 3 jaar wachten op een volgende coalitie? Nee, natuurlijk niet, dan ga je kijken naar andere opties. Want als gemeentebestuur moet je problemen oplossen en knopen doorhakken. Dat heet: een stad besturen. En dat hebben deze coalitie en dit college gedaan. Afgesproken is dat het langslepende stadhuisdossier niet nog langer de politiek afhoudt van de onderwerpen die écht belangrijk zijn voor onze inwoners: een aantrekkelijk en veilig woon-, werk- en leefklimaat; bereikbaarheid; werkgelegenheid. En dus: zorgen dat onze ambtenaren, na tientallen jaren wachten en werken op tijdelijke locaties, straks eindelijk hun intrek kunnen gaan nemen in het mooiste stadhuis van de Noordkop!