Duidelijkheid voor inwoners: groene borden terug bij Timorpark dankzij pleidooi VVD

Op aandringen van de VVD Den Helder worden bij alle ingangen van het Timorpark de groene borden met daarop de aanduiding Losloopgebied teruggeplaatst. Daar bovenop heeft het College besloten op proef het hele park aan te merken als losloopgebied. Sinds de groene borden de afgelopen 2 jaar overal in de gemeente waren weggehaald was niet meer zichtbaar waar de losloopgebieden zich bevonden.

Veel mensen (vooral ouderen) zijn niet bekend met de kaart op de website van de gemeente, die bovendien op veel plaatsen niet eens klopt met de werkelijkheid. Wat ook niet hielp is dat, bijvoorbeeld in het Timorpark, het ene veldje wél en veld ernaast niet was aangemerkt als losloopgebied.

De VVD is blij dat het College een deel van onze motie nu uitvoert. Weliswaar eerst nog als proef, maar in het Timorpark zal nu tenminste een duidelijke situatie ontstaan voor iedereen: niet alleen voor hondenbezitters, maar ook voor iedereen die gebruik maakt van dit park en voor de gemeentelijke toezichthouders. Ook worden de fouten in de digitale kaart hersteld. De motie gaf alleen wel opdracht om in de gehele gemeente de groene borden met daarop “Losloopgebied” terug te plaatsen. Echter dat wil het College dus niet doen. Als VVD hebben wij daar onze bedenkingen bij. Want de motie was niet alleen unaniem aangenomen door de raad, maar we hebben ook van veel inwoners gehoord dat ze blij waren dat die groene borden zouden terugkeren.

Ondertussen komen we hier en daar nog steeds een enkel groen Losloopgebied-bord tegen. De onduidelijkheid in de rest van de gemeente blijft nu dus minimaal nog een jaar bestaan. Vandaar dat wij ons nog gaan beraden over eventuele vervolgstappen.