Voorrang voor fietsers op alle rotondes

Het stond in ons VVD-verkiezingsprogramma. En met onze motie (samen met GL) van een jaar geleden hebben we het College gemaand er echt werk van te maken. Daarom zijn wij blij dat het nu gerealiseerd gaat worden! Voorrang voor fietsers op alle rotondes!

Er komt een eenduidige voorrang voor fietsers op de rotondes en knelpunten en onveilige verkeerssituaties voor fietsers worden opgelost, o.a. op de in ontwikkeling zijnde doorfietsroute Texel-Schagen. Althans als de gemeenteraad het voorstel van het College om daartoe eenmalig € 110.000 te investeren overneemt.

Het investeren in maatregelen gericht op de fietser is goed, omdat deze investeringen bijdragen aan de verkeersdoor-stroming, de leefomgeving en de gezondheid. Daarnaast is uniformiteit erg belangrijk voor de verkeersveiligheid. Door verkeerssituaties voorspelbaar en consequent te maken, zijn deze voor de weggebruiker logisch en makkelijk te begrijpen, en daardoor veiliger. Den Helder is nu namelijk binnen de provincie Noord-Holland de enige gemeente waar fietsers op rotondes met vrijliggend fietspad binnen de bebouwde kom geen voorrang hebben.

Het geven van voorrang op rotondes voor de fiets sluit aan bij de Fietsvisie en stimuleert het gebruik van de fiets. Helaas is dit alleen niet mogelijk op de Vijfsprong (omdat aanpassingen daar kennelijk niet mogelijk zijn).

De Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland zijn door het College actief betrokken bij deze planvorming en hebben ingestemd met de voorgenomen maatregelen.