Helders icoon Lange Jaap moet behouden blijven

Wij zijn geschrokken en verbaasd. Geschrokken omdat kennelijk al langere tijd rondom de vuurtoren een onveilige situatie heeft bestaan voor inwoners en toeristen. Dat is echt onacceptabel. Verbaasd omdat al vele jaren gewaarschuwd wordt voor het gebrekkige onderhoud aan dit rijksmonument, terwijl RWS inspecties steeds heeft uitgesteld.

Hoe kan het dat RWS hier zo laks is geweest? Waarom heeft deze inspectie zo lang moeten duren? Al jaren wordt immers gezegd dat de vuurtoren dringend aan inspectie en onderhoud toe is. Hoe lang is de veiligheid rondom de vuurtoren al in het geding? En waarom heeft RWS niets gedaan met signalen van o.a. inwoners van Huisduinen over het gebrekkige onderhoud? Hadden deze scheuren niet gewoon veel eerder ontdekt kunnen worden?

Wij gaan als VVD DH er alles aan doen om dit Icoon voor de stad te behouden en zullen bij het college er op aandringen dat deze situatie i.s.m. RWS zo snel als mogelijk wordt opgelost.

De Lange Jaap is niet alleen hèt icoon van onze stad, maar zit daarnaast ook in het hart van zo ongeveer alle Nieuwediepers. Weliswaar is de vuurtoren eigendom van RWS, maar het is natuurlijk gewoon ‘onze’ Lange Jaap. En die mag niet verloren gaan!