VVD wil opheldering over problemen in de WMO

Het College moet zo spoedig mogelijk tekst en uitleg geven over de huidige problemen in de WMO. Dat staat in een door de VVD, samen met BvDH, ingediende motie die gisteravond vrijwel unaniem werd aangenomen in de gemeenteraad. Er is sprake van een hoop achterstanden in de uitvoering en het duurt momenteel erg lang voordat aanvragen in behandeling worden genomen. Daarbij worden regelmatig wettelijke termijnen overschreden. De VVD wil dat dit snel wordt opgelost.

De VVD wil er voor zorgdragen dat de afhandeling van WMO-aanvragen weer op de rit komt, zodat inwoners van Den Helder weer binnen de daarvoor wettelijk gestelde termijn kunnen krijgen waar zij recht op hebben.

Opsteller van de motie raadslid Edwin Dasbach, die zich de afgelopen weken heeft ingespannen om de problemen in de WMO in kaart te brengen, was zeer content met de uitkomst. Volgende week zal het College een presentatie verzorgen aan de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling waarin wordt ingegaan op de maatregelen die op de korte termijn zullen worden genomen in relatie tot de WMO-aanvragen. De VVD zal naar aanleiding daarvan bezien of verdere actie al dan niet nodig is.