Brandbrief naar minister over Lange Jaap

PvdA en VVD stellen de gemeenteraad voor een brandbrief over vuurtoren Lange Jaap te sturen naar minister Barbara Visser.

© RedMouse

De gietijzeren Lange Jaap is een rijksmonument. Rijkswaterstaat, de werkarm van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is verantwoordelijk voor het onderhoud van de vuurtoren. De afgelopen decennia is de vuurtoren niet goed onderhouden. Daardoor verkeert het nu in een zo slechte staat, dat de minister sloop overweegt. Zij doet een uiterste poging om het Helderse icoon te onderhouden. Of de vuurtoren gered kan worden, moet eind januari blijken. Als sloop de enige optie is, wordt de vuurtoren snel ontmanteld.

Den Helder mag het icoon niet kwijtraken, vinden PvdA en VVD. Zij dienen maandag een motie in, waarin de gemeenteraad worden gevraagd een brandbrief naar de minister te sturen. Daarin wordt haar verteld hoe belangrijk de Lange Jaap is voor Den Helder. Een passage uit de brief: ’Kunt u zich voorstellen Rotterdam zonder Euromast? Kunt u zich voorstellen Utrecht zonder de Dom? Kunt u zich voorstellen Maastricht zonder Vrijthof? Kunt u zich voorstellen Amsterdam met gedempte grachten? Kunt u zich voorstellen Den Helder zonder de Lange Jaap?’. De brief eindigt met: ’Laat ons niet langer in onzekerheid en geef ons het vertrouwen dat het niet alleen goed komt maar ook goed blijft met ons vertrouwde lichthuis, een baken voor ons allen’.

 Traditie

Petra Bais, fractievoorzitter van VVD: ,,Het is traditie dat wij elk jaar een kerstmotie indienen waar de hele raad achter kan staan. Omdat iedereen het erover eens is dat de Lange Jaap niet mag verdwijnen, is dit een perfect onderwerp voor een kerstmotie. Zo kunnen we als gemeenteraad saamhorigheid tonen. En kunnen we laten zien hoe belangrijk wij dit vinden.’’

 Dat de motie mede wordt ingediend door PvdA, heeft ook een sterke symbolische waarde, zegt Bais: ,,Het is geen links of rechts onderwerp. Het gaat ons allen aan het hart.’’

 Pieter Blank, fractievoorzitter van PvdA, verwijst naar het gedicht van stadsdichter Yanaika Zomer over de Lange Jaap. ,,Met haar gedicht geeft zij woorden aan haar gevoel over onze vuurtoren. Het gedicht is onderdeel van onze brandbrief. In die brief geven wij als gemeenteraad woorden aan ons gevoel over de Lange Jaap.’’

Beide fractievoorzitters gaan ervan uit dat de Lange Jaap niet verdwijnt. Pieter Blank hoopt dat de vuurtorenwachtershuisjes die vroeger om de vuurtoren stonden, worden herbouwd. Zij kunnen dienst doen als museum.