• “Bakkie doen?” bij de VVD Den Helder

  25 april − De VVD afdeling Den Helder gaat koffie drinken met de inwoners om zo de partij echt open te stellen voor alle liberalen in Den Helder. Lees verder

 • VVD Taartenactie

  11 februari − Vanmiddag heeft de VVD Valentijnstaarten uitgereikt aan de Woningstichting Den Helder in aanwezigheid van de directeur en ondernemingsraad van Woningstichting Den Helder en vertegenwoordigers van de VVD. Lees verder

 • De beste wensen!

  01 januari − De VVD fractie, onze wethouder en het bestuur wensen u allen een gezond en voorspoedig 2016 toe! Den Helder Verder Vooruit! Lees verder

 • Schriftelijke vragen inzake VVV

  01 december − Schriftelijke vragen (art. 39 Rvo) inzake de realisatie van de destinatiemarketing organisatie (DMO) Holland boven Amsterdam. Lees verder

 • Woordvoering Begroting 2016

  12 november − De gemeenteraad heeft op 10 november jl. een sluitende meerjarenbegroting voor 2016 – 2019 vastgesteld. Onze felicitaties gaan uit naar de wethouder van Financiën, Bob Haitsma, die met het nieuwe college hiermee een prestatie van formaat heeft neergezet om dit in zo’n korte tijdspanne na het aantreden van het nieuwe college voor elkaar te krijgen. Lees verder

 • Adriana Hogendoorn Raadslid

  15 oktober − Adriana Hogendoorn Raadslid Lees verder

 • Integraal Huisvestingsplan 2015-2030

  08 oktober − Voorstel tot het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan 2015-2030 met het daarbij behorende investeringsoverzicht en aanbevelingen. Lees verder

 • Bob Haitsma Wethouder

  06 oktober − Bob Haitsma Wethouder Lees verder

 • Nieuw bestuursakkoord in Den Helder

  01 oktober − Vol vertrouwen presenteren de fracties van de Stadspartij Den Helder, VVD, D66, CDA en PvdA hun bestuursakkoord. Zij leggen de nadruk op vraagstukken die niet langer op een oplossing kunnen wachten. Lees verder

 • Vragen nav presentatie "gratis" parkeren

  01 september − De VVD staat positief tegenover vrij parkeren in de binnenstad maar is geschrokken van de mogelijk bijkomende negatieve effecten. Schriftelijke vragen (art. 39 Rvo) naar aanleiding van een presentatie in commissie S&B. Lees verder

 • Voorbereiding begroting 2016

  20 augustus − Naar aanleiding van het verzoek om bij de griffie aan te geven welke concrete, realiseerbare maatregelen onze fractie wenst te betrekken bij de discussies over de begroting 2016 berichten wij u het volgende. Lees verder

 • Nieuwe Website

  12 augustus − Vanaf 1 augustus hebben we een nieuwe website welke aansluit bij de huisstijl van de landelijke VVD. Na het zomerreces zullen we hier nieuws, activiteiten en informatie over de fractie en het bestuur met u delen. Lees verder